Bekvämt och tryggt för dig som beställare.

Lokalanpassningar för kontor, lager och butik.
Vid en lokalanpassning finns det ofta krav på att arbetet utförs under stor tidspress då tomma lokaler kostar pengar för beställaren. Vi har lång erfarenhet av att i samråd med hyresvärd och hyresgäster bygga om utan att störa en pågående verksamhet.