Så går en badrumsrenovering till.

Vi förstår att det dyker upp många frågor under tiden vi hjälper Dig med Din skada. Nedan förklarar vi de olika arbetsmomenten som ingår i renoveringen av ett badrum. En vanlig fråga är hur lång tid arbetet kommer att ta, vi räknar med minst 6 veckor från rivning till färdigt badrum. Beroende på badrummets storlek, skadans omfattning och vilka former av installationer du har och önskar installera varierar tidsåtgången. Fundera på materialval tidigt för att inte försena arbetet. Räkna med leveranstider när du beställer!

Täckning
För att inte skada något i Er bostad börjar vi med att täcka alla golv där vi kommer att röra oss och hänga täckplast över dörröppningar för att undvika att det blir dammigt utanför arbetsområdet.

Demontering
Vi demonterar varsamt all inredning såsom badrumsskåp, speglar, kommod och handfat osv. Rörläggaren kommer och demonterar toalettstol, blandare och proppar inkommande vatten till badrummet. (Vi kommer sedan återmontera samtlig inredning om man som kund inte har önskemål av att mot egenkostnad köpa nytt.)

Rivning
Ytskikt såsom kakel/klinker eller våtrumsmatta rivs och bilas bort. Väggmaterial och golvbrunn rivs, i vissa fall behöver även regelverk och isolering rivas. Följer inte rördragningarna i badrummet dagens normer behöver även dessa rivas och placeras om, sådana branschanpassningar ingå normalt sett inte i försäkringen. Ofta är det först när rivningen är utförd som vi kan vi få en fullständig uppfattning om skadans omfattning.

Återuppbyggande stomme
Nu påbörjas byggnation av nya väggar och konstruktion av nytt golv om detta har varit uppbrutet. Byter man fån våtrumsmatta till kakel behöver även konstruktionen stärkas upp. Rörläggaren drar vattenrören i väggar om vattenrören tidigare varit dolda, är vattenrören utanpåliggande drar rörläggaren dessa efter det att väggarna är färdigkaklade.

Underarbete för ytskikt
Golv och väggar spacklas för att få en jämn yta med ett fall mot golvbrunnen.

Fuktisolering/Tätskikt
En tätskiktsfolie monteras på golv och väggar. I badrummets vinklar, ex där golv möter vägg, fästs fiberremsor och vid samtliga rörgenomföringar/anslutningar monteras rörmanschetter. Avslutningsvis rollas

Kakelsättning/Mattläggning
När allt underarbete är klart är det dags för montering av väggkakel och golvklinker alternativt våtrumsmatta beroende på tidigare ytskikt. Tänk på att försäkringen ersätter samma typ av platta eller matta som du haft tidigare, rådgör gärna med oss om du har för avsikt att byta storlek eller utförande då det kan innebära en prisskillnad! De återförsäljare vi använder på kakel och klinker är företrädesvis Göteborgs Kakelhus och Svenska Kakel. Vilken prisklass som kan väljas beror på vilket kakel som suttit tidigare, ett dyrare kakel kan väljas mot ett pristillägg.

Fogning
Fogarna mellan kakel- och klinkerplattorna fylls med fogmassa.

Komplettering
Vi är nu i slutfasen av renoveringen då det är dags för återmontering av inredning, montering dörrfoder och inkoppling av vatten samt elinstallationer. Finns det ytor i badrummet som sak målas utförs detta nu.

Avetablering
Vi tar bort allt täckningsmaterial, plockar med oss avfall och grovstädar av berörda ytor.

ATT TÄNKA PÅ!

  • Fundera i ett tidigt skede på materialval, ju snabbare vi får besked på materialval desto smidigare går vårt arbete, ha gärna i åtanke att vissa produkter kan ha lång leveranstid.
  • Var ute i god tid med eventuella tilläggsarbeten, det underlättar för oss och spar renoveringstid för er.
  • Om man som kund själv valt att köpa material är det viktigt att allt finns på plats när badrumsrenoveringen påbörjas för att inte riskera förseningar eller andra problem till följd av sena leveranser av material. Vi behöver måttskisser på möbler och andra installationer för att kunna förbereda i ett tidigt skede. Tänk också på att vi inte lämnar garanti på produkter som kunden själv har införskaffat.