Vanliga frågor vid försäkringsskada.

Har du råkat ut för en skada i ditt hem? Vi beklagar. Att råka ut för en brand, en vattenläcka eller att upptäcka mögel i sitt hus är en mardröm för alla fastighetsägare.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?
Vi svarar på alla frågor om reparationen, till exempel om materialval, reparationstider, tilläggsarbeten och reparationskostnader. Din skadehandläggare på försäkringsbolaget tar hand om frågor som rör försäkringen och ersättningen.

Hur lång tid kommer det att ta?
Tidsåtgången är beroende på skadans omfattning och vilka yrkeskategorier som är aktuella, ofta är det svårt att uppskatta innan rivning. För att underlätta kan du lämna en nyckel till oss som vi förvarar i ett kassaskåp med separat adressregister.

När kommer ni?
Vi hör alltid av oss i förväg och bokar så man behöver inte känna sig låst till att sitta hemma. Har ni inte hört något på några dagar så ring eller maila oss gärna. I de flesta fall kan vi få en nyckel vilket underlättar och i många fall förkortar byggtiden. Det beror på att det kan vara svårt att planera exakt hur lång tid ett arbetsmoment hos en annan kund kommer att ta. Blir vi klara ett par timmar tidigare än väntat hos en annan kund finns möjligheten att med kort varsel komma till dig.

Jag har inte hört något under en längre tid, vad händer?
Slå gärna Peter Hansson en signal på tel: 0705-490 141. Ibland har Peter många besiktningar på en dag och kan vara svår att nå, ring då kontoret på tel: 031-490 140 (07.00-16.00) alternativt maila mail@sisjonsbygg.se så återkommer vi så snart vi kan med svar på dina frågor.

Vad täcks av försäkringen och vad ska jag betala?
Det finns tre typer av kostnader som kan förekomma i samband med en försäkringsskada. Självrisk, åldersavdrag och ej ersättningsbara kostnader. Beroende på vilken typ av försäkring du har varierar kostnaden för självrisk och åldersavdrag. Villkor och självrisk framgår av ditt försäkringsbrev alternativt på försäkringsbolagets hemsida. Det är ofta svårt att i förväg tala om exakta kostnader innan rivning då man kan se exakt omfattning av skadan, men i många fall kan vi göra en ungefärlig kostnadskalkyl.

Jag har fått en kostnadsförbindelse som ska undertecknas, vad innebär den?
För att Du ska veta Dina kostnader och vi får en bekräftelse av att Ni har förstått vilka kostnader som kan komma att belasta dig som försäkringstagare. Du får också veta till vilket pris Du kan välja material såsom golv, kakel och tapet. Kalkylen upprättas ofta efter rivning, tänk på att vi behöver en underskrift för att kunna fortsätta våra arbeten.

Jag funderar på att göra förändringar, hur går jag tillväga?
Tänk på att meddela oss så tidigt som möjligt om Du har för avsikt att göra förändringar då detta kommer att förlänga processen. Ju snabbare vi får reda på att Du har för avsikt att göra förändringar, desto smidigare kan vi planera upp vårt arbete vilket kommer att förkorta byggtiden. Skicka också materialval så tidigt som möjligt då leveranstider kan förekomma.

Jag funderar på att göra förändringar, vad kostar det?
Fundera på vilka yrkeskategorier som kan bli inblandade i den förändring du önskar göra. Det blir t.ex. billigare om rörläggaren kan utföra detta i samband med att man ändå är på plats. Oftast blir det billigare att ta mindre förändringar på löpande räkning, samtidigt som våra arbeten flyter på smidigare.

Jag vill passa på att byta från laminatgolv till parkettgolv, vad kostar det och hur går jag tillväga?
Tänk på att ett parkettgolv är tjockare än ett laminat vilket innebär att man kan behöva anpassa bl.a. trösklar till den nya höjden. I vissa fall är det inte möjligt att öka höjden på golvet alls, rådfråga oss gärna. Välj ut ett nytt golv i god tid, ibland är det lång leveranstid. Du betalar för parketten med avdrag för vad laminaten skulle kosta, eventuella anpassningar mot trösklar mm tillkommer.

Kan jag få rotavdrag på renoveringen?
Enligt Skatteverkets regler har du inte rätt till ROT-avdrag för att åtgärda försäkringsrelaterade skador. Däremot kan du ansöka om ROT för de tilläggsarbeten du beställt, det vill säga arbeten som inte omfattas av försäkringen.

Jag har fått en faktura, ska inte försäkringbolaget betala reparationen?
Den del av reparationen som försäkringen ersätter skickar vi direkt till försäkringsbolaget. Med vissa undantag för försäkring Villa Stor betalar du alltid en självrisk. Dessutom kan det tillkomma åldersavdrag och andra merkostnader – hur mycket det blir beror på vilken försäkring du har tecknat. Du betalar också för de förbättringar som du valt att göra i samband med reparationen. Försäkringen täcker bara kostnaden för att återställa till det skick som var innan skadan.
Självrisk – varierar beroende på vilken typ av skada som har inträffat. Beror skadan på att man inte följt gällande branschregler vid tidigare renovering inträder en s.k. förhöjd självrisk. Hur stor din självrisk är kan du se i ditt försäkringsbrev.

Åldersavdrag – på ytskikt görs en avskrivning/åldersavdrag både på kostnad för material och på arbete. Avdragets storlek beror på hur gamla byggnadsdelarna var vid skadetillfället och vilka material det handlar om. Se tabell för åldersavdrag i försäkringsbrevet. Till ytskikt räknas bl.a färg och tapeter, kakel och klinker (inkl. tätskikt), köksinredning, parkett, lister och annat som utgör en yta i bostaden.

Ändrade branschregler – För att enligt nuvarande branschregler få ett godkänt badrum kan det krävas att man drar om ledningar för vatten och avlopp eller el. Eftersom försäkringen bara täcker att återställa till likt innan skadan. Den extra kostnaden får du stå för själv (undantag finns, vänligen se ditt försäkringsbrev).

Ej ersättningsbara kostnader – Vissa delar kan vara undantagna från ersättning. Har man ett läckage som uppstått i ett badrum p.g.a. att det läcker genom ytskikt, tätskikt eller golvbrunn är detta ej ersättningsbart. Ersättning utges då inte för det ytskikt/tätskikt genom vilket läckaget har uppstått. Är det exempelvis golvmattan/klinkers med tätskikt som läckt ersätts inte dessa delar, varken arbete eller material. Dock ersätts i sådana fall väggmattan/kakel med tätskikt.

Egna beställningar – I det fall du väljer ett dyrare material än tidigare, byter ut inredning eller lägger till hantverkartjänster som inte är kopplade till skadan räknas dessa som egna beställningar. Man kan också ha valt ett material som kräver en större arbetsinsats befintligt material.