Arbetsgång vid försäkringsskada.

Det är i första hand till Peter ni vänder er vid frågor under byggtiden. Vi förstår att det är en besvärlig process för samtliga inblandade i samband med en skada, vi måste tyvärr förbereda dig på att vissa reparationer kan bli tidskrävande.

Nedan beskriver vi den normala arbetsgången vid försäkringsskada:

BESIKTNING
(SANERING)
RIVNING
TORKNING
ÅTERSTÄLLNING
AVSTÄMNING

Besiktning
Vi, en fukttekniker från Polygon eller besiktningsman från försäkringsbolaget kontaktar Dig inom 2 dagar för att boka upp en tid för besiktning av skadan. Man försöker kartlägga skadans spridning och ta reda på ytskiktens ålder och skick för att senare kunna fastställa eventuella ålderavdrag.

Sanering
I vissa fall, t.ex. när det läckt avloppsvatten eller har brunnit, krävs en sanering. Saneringen utförs vanligtvis av en saneringsfirma som också hjälper till med eventuellt lösöre.

Rivning/Demontering/Felsökning
För att stöka ner så lite som möjligt så täcker vi in området som ska rivas och skyddar golvet där vi kommer att röra oss. När det krävs så arbetar vi med luftrenare och dammsugare för att damma ner så lite som möjligt. Vi demonterar varsamt fast inredning och de installationer som krävs och sparar för att kunna återmontera. Skadat material rivs bort och ytan städas av. Förbered gärna inför rivningen genom att plocka undan era lösa saker inom arbetsområdet, I hall och passager där vi måste röra oss med rivningsmassor och material är det också bra om ni kan hänga undan kläder och liknande.

Torkning
När vi rivit klart rapporterar vi till en fukttekniker från Polygon som kontaktar Dig för att boka en tid för fuktmätning. Fuktteknikern meddelar om det skadade området är tillräckligt torrt, annars ställer de ut en avfuktare eller fläkt för att påskynda torkningen i de delar som vi inte kan riva. Man meddelar en ungefärlig torktid och bokar efter torktidens slut ett återbesök för kontrollmätning. Är det torrt vid återbesöket avrapporterar Polygon till oss att det är dags att återställa. Fuktteknikerns maskiner drar el, men denna kostnad står försäkringen för.

Återställning/Återmontering
När vi fått klartecken från fuktteknikern att allt är torrt eller saneringsfirman att saneringen är avklarad kontaktar vi dig för att boka en tid att påbörja återställning. Vi sköter alla inköp och kontakten med samtliga inblandade yrkesgrupper såsom snickare, rörläggare, plattsättare, elektriker och målare. Det kan bli lite väntetider beroende på hur många olika yrkesgrupper som är inblandade i just Din skada. Vi återmonterar fast inredning och installationer likt det såg ut innan skadan. Eftersom ett antal olika yrkesgrupper behöver ha tillträde till bostaden och ibland med kort varsel under den kommande tiden är det bra om vi kan låna en nyckel.

Avstämning
Efter att arbetet är slutfört tar vi kontakt för att göra en avstämning antingen över telefonen eller på plats.

Fakturering
Det är vi som skickar fakturan på dina egenkostnader, den del av reparationen som försäkringen ersätter skickar vi direkt till försäkringsbolaget. Det du alltid betalar (med några undantag) är din självrisk. Dessutom kan det tillkomma åldersavdrag och vissa merkostnader – hur mycket det blir beror på vilken försäkring du har tecknat. Du betalar också för alla förbättringar som du vill göra i samband med reparationen, eftersom försäkringen bara täcker kostnaden för att återställa till det skick som var innan skadan.
Självrisk – varierar beroende på vilken typ av skada som har inträffat. Beror skadan på att man inte följt gällande branschregler vid tidigare renovering inträder en s.k. förhöjd självrisk. Hur stor din självrisk är kan du se i ditt försäkringsbrev.
Åldersavdrag – på ytskikt görs en avskrivning/åldersavdrag både på kostnad för material och på arbete. Avdragets storlek beror på hur gamla byggnadsdelarna var vid skadetillfället och vilka material det handlar om. Se tabell för åldersavdrag i försäkringsbrevet. Till ytskikt räknas bl.a färg och tapeter, kakel och klinker (inkl. tätskikt), köksinredning, parkett, lister och annat som utgör en yta i bostaden.
Ändrade branschregler – För att enligt nuvarande branschregler få ett godkänt badrum kan det krävas att man drar om ledningar för vatten och avlopp eller el. Eftersom försäkringen bara täcker att återställa till likt innan skadan. Den extra kostnaden får du stå för själv (undantag finns, vänligen se ditt försäkringsbrev).
Ej ersättningsbara kostnader – Vissa delar kan vara undantagna från ersättning. Har man ett läckage som uppstått i ett badrum p.g.a. att det läcker genom ytskikt, tätskikt eller golvbrunn är detta ej ersättningsbart. Ersättning utges då inte för det ytskikt/tätskikt genom vilket läckaget har uppstått. Är det exempelvis golvmattan/klinkers med tätskikt som läckt ersätts inte dessa delar, varken arbete eller material. Dock ersätts i sådana fall väggmattan/kakel med tätskikt.
Egna beställningar – I det fall du väljer ett dyrare material än tidigare, byter ut inredning eller lägger till hantverkartjänster som inte är kopplade till skadan räknas dessa som egna beställningar.