Vi tar hand om detaljerna.

En kontaktperson för samtliga delar, allt så problemfritt som möjligt för dig som beställare. Vi levererar kvalitet i både stort och smått, men dessa områden är vi specialister på:

Lokalanpassning

Lokalanpassningar för kontor, lager och butik.
Vid en lokalanpassning finns det ofta krav på att arbetet utförs under stor tidspress då tomma lokaler kostar pengar för beställaren. Vi har lång erfarenhet av att i samråd med hyresvärd och hyresgäster bygga om utan att störa en pågående verksamhet.

Byggservice & Underhåll

Ex. fönsterbyten, fasadrenovering & stambyten.
Vi är vana att ha ett långsiktigt samarbete med fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Med vår erfarenhet kan vi göra bedömningar om lämpliga åtgärder och sedan utföra dem. Hos oss upplever du fördelarna med nära samarbeten som innebär snabba beslutsvägar och korta ledtider.

Lägenhetsrenoveringar

Modernisering och standardhöjande åtgärder.
Tillsammans med dig som fastighetsägare eller förvaltare sätter vi en standard på dina lägenheter. Med utgångspunkt från denna samordnar vi hela renoveringen från projektering och information till boende till överlämnande till din nya hyresgäst.

Byggnation Vindslägenheter

Ombyggnation av råvind till lägenheter.
Vi har framgångsrikt utfört flera ombyggnationer av vindar till lägenheter. Vi tar ett helhetsansvaret och håller samma höga kvalitetsfokus i både administration och hantverk, så att du som kund ägna dit åt din kärnverksamhet.

Byggnadsvård

Vi har lång erfarenhet av att restaurera och bevara.
Vi sitter själva i en fin kulturmärkt fastighet i Mölndals Kvarnby med intressant historia. Vi samarbetar med byggnadsantikvarier och har gedigen erfarenhet av att återskapa och bevara känslan i kulturhistoriska och äldre fastigheter. Med varsam hand restaurerar vi din fastighet efter rådande förutsättningar.

Arkitektritat

Vi har lång erfarenhet av att restaurera och bevara.
Vi har nära samarbeten med flera duktiga arkitekter. Som totalentreprenör sköter vi allt från planändringar och arkitektur till bygglovsärenden och byggnation.