Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Visst är det en klyscha, men det gör den inte desto mindre sann. Vi blev tidigt miljöcertifierade av Folksam och drar vårt strå till stacken genom att utsätta miljön för minsta möjliga påverkan under byggprocessen.
Vi var dessutom en pionjär inom området ”bygg nytt av gammalt” som innebär att byggmaterial från rivningshus tillvaratas och anpassas för nybyggnation.

Miljöpolicy

x Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete
x I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för miljön
x Vi ska följa de lagar, föreskrifter, förordningar och normer som samhället ställer på vår verksamhets miljöarbete
x Miljö och kvalitet är begrepp som utmärker vår verksamhet och som bidrar till visionen om en hållbar utveckling

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” – Brundtlandrapporten