I samråd med förvaltare och hyresgäst.

Modernisering och standardhöjande åtgärder.
Tillsammans med dig som fastighetsägare eller förvaltare sätter vi en standard på dina lägenheter. Med utgångspunkt från denna samordnar vi hela renoveringen från projektering och information till boende till överlämnande till din nya hyresgäst.